สถานพยาบาลในเครือข่าย

        เราได้คัดสรร โรงพยาบาลและคลินิกคุณภาพมาตรฐานชั้นนำมาให้ท่านเลือกใช้บริการมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 77 จังหวัดอย่างครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับสถานพยาบาลในเครือข่ายของเรา ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เฉพาะทาง รวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย กรณีท่านรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกเครือข่ายสามารถนำใบเสร็จชำระเงิน ใบแจกแจงค่าใช้จ่ายและใบรับรองแพทย์ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทภายหลังได้