GRASP

INSURE BROKER
เราสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณ

ประกันที่ง่ายและสบายในมือคุณ

บริษัทที่แนะนำกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันภัยและบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า

สอบถามรายละเอียดประกัน

GRASP

คัดสรรค์ที่สุดของกรมธรรม์เพื่อเติมเต็มทุกความจำเป็นของชีวิตสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ง่าย ทำเองได้เลย

แผนประกันเข้าใจง่าย ให้ผลตอบแทนสูง

คุ้มครองทันที

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อ

สมัครเองได้ ไม่ซับซ้อน

ข้อมูลครบ เลือกเองได้ จ่ายสะดวก คืนเงินได้ใน 15 วัน

บริการคุณภาพ

ด้วยศูนย์บริการลูกค้ามืออาชีพ และบริการผ่านทางออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือคำจำกัดความของประกันภัย?

การประกันภัย คือ การโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยก่อน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

WE SECURE YOUR

HEALTH | WEALTH | ASSET

GIB คัดสรรค์ที่สุดของกรมธรรม์เพื่อเติมเต็มทุกความจำเป็นของชีวิตสำหรับคุณและคนที่คุณรัก สร้างความมั่งคงมั่งคั่งเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ

ให้เราดูแลเพื่อความคุมค่าในการลงทุน

103
ลูกค้าที่ซื้อประกันจากเรา

WE SECURE YOUR HEALTH

ปกป้องสุขภาพคุณด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

WE SECURE YOUR ASSET

ปกป้องทรัพย์สินคุณด้วยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองรายได้

WE SECURE YOUR WEALTH

เราปกป้องความมั่งคั่งของคุณด้วยกรมธรรม์การลงทุน